Skip to main content

ארה"ב 2014, שנה מכרעת למאבק בדיקטטורת הא

אם נולדתם במערב, ב"מדינת האנשים החופשיים", סביר להניח שתזכרו את השנה הבאה כשנת מפנה שתוביל אולי, את העולם כולו למדיניות סובלנית יותר כלפי זכויותיהם הבסיסיות של אזרחי העולם:    שנה אחרי קולרודו וושינגטון שהתירו לעשן קנביס לא למטרות רפואיות בשטחן, יותר ויותר מדינות כולל מדינות בדרום השמרני, שוקלות את הנושא. השנה תהיה שנה מכרעת בנושא […]