עו"ד פנחס פישלר — על מעללי המשטרה בסרטון מוצג חלקו של עו"ד פנחס פישלר בלבד על מעללי המשטרה. הצילום צולם ללא חצובה וללא הקלטה ישירה.