Skip to main content

קצין של היחידת למלחמה בסמים של המשטרה (ה

במוסקבה, מול הבניין של יחידת למלחמה בסמים של המשטרה (DEA הרוסי), נמצא רכב ובו קצין היחידה ועמיתו במצב של מוות קליני עקב מנת יתר, לא נמסר סוג הסם. ביחד איתם ברכב נמצא 35 קילו של חשיש אפגאני ו-7 קילו של קוקאין. העובדים של המשטרה ניסו בגופם למנוע את הצלמים.