פרופ' הלפרין מנהל חדר מיון איכילוב,: סמי הפיצוציות דומים לסמים הקשים ביותר כמו אקסטזי והרואין.