Skip to main content

בג"ץ חלק אינטגרלי משלטון ההון

לגליזציה עכשיו

אל תישאו עיניכם אל בג"ץ שיבוא ויושיע אותנו עוד כמה שנים. נניח שבג"ץ לא היה חלק משלטון ההון הצמא לדם אזרחיו באמצעות גלולות מרשם, עושק וגזל החיים, או אז היה בג"ץ בוחר כבר להתערב ולגרש את השלטון הזה על הרצח השיטתי המתרחש פה "בארץ אוכלת יושביה". היה עושה זאת כמו שבחר להתערב במגוון חוקים לפני […]

מי הם שרי הבריאות שלנו ? אח יאראב

האם אי פעם שאלתם את עצמכם מי מייצג את בריאות הגוף והנפש שלכם בכנסת ? מי מחוקק את החוקים שמשפיעים עליכם בכל פעם בו אתם נתקלים במקרה חירום כל שהוא או מחלה רחמנא ליצלן ? אז שוב בזמן שהייתם עסוקים בשקר כל שהוא שאמור להסיח את דעתכם מלחשוב באמת , הממשלה שיחקה בכם כמו בשש-בש […]