עו"ד פנחס פישלר — על מעללי המשטרה
בסרטון מוצג חלקו של עו"ד פנחס פישלר בלבד על מעללי המשטרה.

הצילום צולם ללא חצובה וללא הקלטה ישירה.