בס"ד

מדינת ישראל מגדירה את עצמה כמדינת לאום יהודית אשר מחובתה לשמור על צביונה היהודי, על הסמלים, ולפעול על ערכי התורה והמוסר.
בנוסף במדינת ישראל קיים גוף משפטי-רבני שאחראי על אכיפת החוקים הללו ועל התנהלות מדינית הכפופה לחוקי הדת, לכן הרשינו לעצמנו לבדוק מה ההלכה היהודית אומרת על מדיניות הקנאביס.

להלן מספר התייחסויות :

"ענישה- באופן עקרוני נקבע מעמדו של השוטה בכך שמעשיו משוללים כל תוקף משפטי, הוא פטור מן המצוות, הוא אינו בר-עונשין ומבחינה מוסרית אין להענישו. יש משמעות לשכר ועונש רק למי שיש לו היכולת לבחירה חופשית. ענישת אדם על מעשה פלילי שביצע כתוצאה ממחלה נפשית, כמוה כהענשתו על מחלתו, דבר שאין הדעת סובלת. לפיכך, שוטה אלים וחוטא אינו בר-עונשין מצד 'למען ישמעו ויראו', היות שכולם יודעים שאינו בר-דעת ואינו אחראי למעשיו, וגם אינו בר-עונשין מצד כפרה, כי חטאו אינו חטא. על כן הוא לא ייענש, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אם הוא בדרגה כזו שעונשים ירתיעו אותו מלחזור על חטאיו – יש להענישו, כדי להגן על החברה; ואם אינו בדרגה כזו, יש להכניסו אחרי מנעול ובריח, כדי להגן על החברה.”

התייחסות ראשונה זו מעידה על כך שהמדינה והמשטרה אינן יכולות לעצור או לשפוט כל אדם שנתפס עם קנאביס באם אין לו רישיון ובאם הוא טוען למחלה/הפרעה נפשית מסוימת .

הסובלים מפוסט טראומה כרונית, הלם קרב, נפגעי תאונות, סכיזופרניה, נפגעות אונס והתעללות מינית, אנורקסיה ועוד אינם יכולים להיענש אם נתפסו בגין מעשה המוגדר פלילי ע"פ חוק .

סיבוב #1 : ההלכה נוגדת ענישה

"מצוות ריפוי שוטה – היה מי שכתב, שכמו שיש מצווה לרפא כל חולה כך יש מצווה לרפא חולה נפש, ולפיכך מותר לרפאותו גם בדברים אסורים, כגון מאכלות אסורים, אם יש לכך סיכוי לרפאותו.”
ההלכה אומרת שאנו מצווים להציל כל חולה – “כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו ".
חז"ל מתייחסים גם לחולי פיזיולוגי וגם למחלות נפש. הם טוענים שכל דבר שיכול להקל על סבלו של חולה, אפילו במעט, ולגרום לחוויית חיים חיובית יותר הוא הכרחי לחולה .
וניתן לראות עד כמה חשובה קדושת החיים והשמחה – שאפילו אם התרופות אינן כשרות, או שהתרופה נחשבת "אסורה", כלומר אסורה ע"פ חוק אך יעילה, צריך לתת לו על מנת להקל עליו .

סיבוב #2 : מדינת ישראל מונעת את התרופה מהנזקקים לה.

ההלכה תומכת בטיפול בחולים ללא הבדל פיזיולוגי או נפשי. ניתן לראות, על פי רשימה שפורסמה באתר של משרד הבריאות, כי ישנה החלטה שחולים אונקולוגים יהיו הראשונים לקבל את התרופה ואילו לוקים במחלות נפש לא יקבלו אותה כלל. משרד הבריאות עושה השוואה והפרדה בין חולים – דבר הגורם לפילוג ומצבים של פיקוח נפש וסכנת חיים .

"מניעת טירוף הדעת – חולה שיש בו סכנה, שבדרך כלל אינו סובל ממחלת נפש, אבל יש חשש לטירוף דעתו, וטירוף הדעת בעת מחלתו יחמיר את מצבו, מצינו גדרים שונים בהיתר איסורים, כדי למנוע את טירוף הדעת:
יש מי שחילק בין מצב שברור שיהא טירוף הדעת אם לא יעשו רצונו, לבין מצב שיש רק חשש לטירוף הדעת; ויש מי שחילק בין מצב שטירוף הדעת רק יחמיר את מצבו, לבין מצב שטירוף הדעת יביא לסכנה ממשית. מצינו דרגות שונות של היתרים למניעת חשש טירוף הדעת: יש שמותר רק לעבור על איסורי דרבנן ויש שהתירו אפילו איסורי תורה, כי מצב כזה נחשב כפיקוח נפש. “

היבט הלכתי זה מציג את החשיבות של רפואה מונעת – אם ידוע על מחלה שיכולה להתפרץ, הרופא והמטופל מחויבים לעשות כל שביכולתם על מנת למנוע זאת. בהלכה מתייחסים לרמות שונות של קושי. התגבשה הסכמה שאפילו אם יש לעבור על איסורים של רבנים ומחוקקים בשביל למנוע מהאדם להגיע לשיגעון, יש לעשות זאת .

סיבוב #3 : מדינת ישראל מונעת את הרפואה ממטופלי מחלות הנפש וגם ממטופלים בחולי פיזי

המחלות גובות את כוחם הנפשי של החולים במחלות פיזיולוגיות, ובמקרים רבים הם אינם יכולים לתפקד באופן רצוף ויום יומי. דעתם פעמים רבות נמצאת בדרגת סיכון ועלולים להופיע תסמינים כגון: דיכאון, חרדות, פראנויות, ועוד. קנאביס הוכח כטיפול מונע יעיל כנגד מחלת הסרטן, מחלת הסוכרת ועוד רבות אחרות. ושוב, מדינת ישראל עוברת על החוק ההלכתי .

ואם אדם ממש חולה וזה מעציב אותו, אזי אומרים חכמינו שאפילו מותר לו לחלל שבת אם יש משהו שיקל על צערו :

"מותר לחלל שבת להקל על צערו וייסוריו של חולה מסוכן, מחשש שהצער יביא לטירוף דעתו"

מכאן למדנו שמבחינה הלכתית, ישנה עילה להאשמת משרד המשפטים ומשרד הבריאות בפשיעה נגד האזרחים ומניעת זכותם הבסיסית לרפואה. אם אנחנו מחויבים בשמירה על הלכות כמו נישואין בבית דין רבני או סגירת עסקים ותחבורה ציבורית בשבת, למרות שיש אזרחים המתנגדים לפעילות זו, באותה מידה מדינת ישראל מחויבת בעמידה בחוקי ההלכה כלפי אזרחיה כמדינה יהודית .

קנאביס יהדות ורפואה

רופ' ראובן אור מדבר על קנאביס יהדות ורפואה
פרופ' אור הוא רופא במחלקה להשתלת מח עצם בבית החולים הדסה עין כרם. בשנת 1983 סיים פרופ' אור את ההתמחות בהמטולוגיה בביה"ח הדסה. לאחר מכן החל לפעול כרופא בכיר ביחד עם פרופ' שמעון סלוין להקמת המחלקה להשתלת מח עצם בביה"ח הדסה והיה שותף בצוות החלוצי אשר פיתח תשתית לבצוע השתלות מח עצם מסוגים שונים ובמגוון של מחלות. (תיקון עולם)

תודה לשלומי סנדק

תודה לשלומי סנדק

Galy Esther Amgar