החקיקה שמתירה למבוגרים לצרוך קנאביס בקולורדו ובוושינגטון איננה קשורה לעלייה בתאונות הדרכים הקטלניות. מציין מחקר שפורסם השבוע בלשכה הלאומית לחקר כללי.

חוקרים באוניברסיטת אורגון ערכו השוואה בן תאונות הדרכים בקולרדו ובוושינגטון לאחר הלגליזציה, לבין מדינות אחרות שאין בהם לגליזציה אך זהות בתחומים שונים אחרים. הם דיווחו: " אנו מוצאים שמדינות שעברו לגליזציה של הצמח אינן חוות הבדל משמעותי בתאונות הדרכים הקטלניות ממדינות שעדיין לא חוקקו לגליזציה". וסיכמו שלא ניתן להצביע על הבדל משמעותי בין הערים שעברו לגליזציה לבין אלו שלא.

למחקר תוצאות זהות למחקר נוסף שפורסם ב-2017 על ידי כתב העת האמריקני לבריאות הציבור: "שלוש שנים לאחר הלגליזציה לא ניתן להצביע על שינוי משמעותי בין וושינגטון וקולרדו לערים אחרות דומות, במקרי תאונות הדרכים הקטלניות".

מחקר מ-2016 מצביע על ירידה חדה בתאונות הדרכים במדינות בהן יש אישור לקנאביס רפואי, בקרב נהגים צעירים.
ניתן למצוא את הטקסט המלא של המחקר בקישור.

מקור.