יוזם המחקר טוען שהרגולציה של הצמח מקשה על בני נוער את הגישה לצמח.

New Study Finds Decreased Rates of Teen Pot Use in States With Legal Cannabis

מחקר חדש מוצא שאחוז הצרכנים של הצמח בקרב בני נוער, יורד במדינות בהן הצמח חוקי. תוצאות המחקר פורסמו ברשת. החוקרים ניתחו מידע מסקרים של 1.4 מיליון בני נוער בשנים: 1993-2017. בתקופה הזו 27 מדינות אישרו מריחואנה רפואית ושבע מדינות נוספות אישרו לגליזציה מוחלטת של הצמח.

המחקר מוצא שבמדינות בהם הצמח אושר בחוק למטרות פנאי נרשמה ירידה של כעשרה אחוזים בקרב בני נוער. יוזם המחקר חושף שבמדינות בהן אושר לצריכה רק קנאביס רפואי, לא נרשמה ירידה של צריכת הצמח בקרב בני נוער: "שיהיה ברור לא מצאנו שינוי אצל בני הנוער במדינות בהן אושרה רפורמה רפואית של הצמח, כן מצאנו ירידה בצריכה לאחר לגליזציה".

לדעת החוקרים הסיבה לירידה ייתכן ונגרמת בכמות ההולכת ופוחתת של המוכרים בשוק השחור, במדינות בהן יש לגליזציה: "ייתכן והירידה נרשמת כתוצאה מכך שלנוער קשה יותר לרכוש את הצמח במדינות בהן סוחרי הסמים התחלפו בחנויות מורשות שדורשות תעודת זהות. מכירה לקטינים נהיית מסוכנת יותר במדינות בהן שוחרר הצמח".