דו"ח שהוכן עבור הוועדה מחוזית לתכנון וחקלאות של מטרו ונקובר אומר: גידולים של מריחואנה רפואית יכולים להמנע מחשבונות ארנונה כבדים והטל מס על ידי סיווגם כחוות.

מתכנן אזורי בשם טום פירס אומר לפני הסיווג,  הרשות מסווגת את הנכס כאזור חקלאי מבוסס. פירס אומר הייעוד כולל קרקעות המשמשות לייצור מבנים כגון מעבדות ומשרדים. זה כולל גם את האדמה שמסביב, שתורמת לייצור.

פירס אומר שלעיריות יש אולי שליטה מסוימת על פי התקנות הנוגעות לסיווג הקרקע לדוגמאת חוות שנותנת העירייה למרחב פעולה מסוים, היעוד כאשר הוא לשימוש חקלאי אינו מתיישב עם מה שבדרך כלל מותר באזור תעשייה או מסחר.

משרד הבריאות בקנדה מוצפת ביישומים

כנס המריחואנה ונקובר מבקש לנצל את  ה”בהלה הירוקה”

בנקאות מגדלי מריחואנה רפואית מסחרית במכירות מסיביות

מיץ המריחואנה הרפואית של המטופלים עלולה להתייבש תחת החוק החדש

עם זאת, על פי פירס, התקנות יכולות להתפרש גם כהתרת הייצור ועיבוד של מריחואנה באזורי תעשייה או מסחר.

וזה, הוא אומר, עלול לעלות לעיריות בזמן המס.

 

הדו"ח שלו מתאר את ההשפעה על מחסן בגודל של 2,000 מטר מרובע בשטח של חצי דונם בפרק עסקי תעשייה בריצ'מונד. בדרך כלל העיר הייתה מרוויחה 33,500 $ מהכנסות ממסים, אך במקום זאת תקבל רק 395 $ אם יסווג כחווה.

"יש הבדל משמעותי בארנונה, במידה והבעלים יקבלו מעמד של סיווג כחווה," פירס אומר בדו"ח.

הוא טוען כי מטרו ונקובר צריכה לקבל חוות דעת משפטיות לבירור האפשרויות שלה.