בדצמבר האחרון יצאה הרשות בקמפיין והפיצה חוברת בשם "מריחואנה. כל האמת", שכוללת אסופת פרסומים בנוגע לסכנות הטמונות במריחואנה. החוברת חולקה לחברי כנסת, מקבלי החלטות, משרדי ממשלה ולמערכות עיתונים וכלי תקשורת. [הארץ]:

שלום רב,

בשנים האחרונות, סוגיית השימוש במריחואנה בנסיבות חברתיות שבה ועולה בשיח הציבור בישראל. לאור הדיון הנרחב המתקיים בנושא בארץ וברחבי העולם, אנו נדרשים להתייחס למדיניותה של מדינת ישראל בנושא.

בתקופה זו קולם של המצדדים בלגליזציה של מריחואנה המתהדרים בנימוקים רבים ושונים, חלקם מבוססים במידה חלקית, ורובם משוללי בסיס, נשמע ברמה. לכן חשוב לנו להציג בפניכם קול שונה, מבוסס על ידע ומחקר עדכני.

אין מחלוקת שמריחואנה יכולה להקל על כאבם של חולים, וכידוע, מדינת ישראל הנה אחת המדינות המתקדמות בעולם בכל הנוגע למתן אישורים לשימוש במריחואנה לצרכים רפואיים. אבל בדיוק כמו בסמים אחרים, מריחואנה מסוכנת לאנשים בריאים. היא מסוכנת ומזיקה בעיקר לבני נוער, שפגיעים ורגישים יותר לנזקים פיזיולוגיים ונפשיים, להתמכרות ואובדן שליטה. חשוב לציין שבנסוף, השימוש במריחואנה בקרב נהגים מעלה את סיכון למעורבות בתאונות דרכים.

הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול יחד עם שאר הגופים והעוסקים במאבק בשימוש בסמים מתנגדים התנגדות מוחלטת ללגליזציה של הסמים – כולם או מקצתם.

אנו מתכבדים להגיש לעיונכם חוברת זו, המכילה מידע רב אודות המריחואנה ועל ההשלכות של הרחבת השימוש בה במקומות שונים בעולם. יש בה כדי לתת כלים בידיכם כמקבלי החלטות בבואכם לבחון את סוגיית המדיניות ביחס לשימוש במירחואנה.

החוברת כוללת מחקרים עדכניים שונים, של ארגון האו"ם, ההסתדרות הרפואית בישראל, לשכת המדען הראשי ברשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול וכן ידיעות ומחקרים שפורסמו לאחרונה בכל התקשורת – כולם עד האחרון שבהם מתריעים על הנזקים הטמונים בלגליזציה של מריחואנה.

על החתום:

צבי הנדל יו"ר המועצה.
יאיר גלר מנכ"ל הרשות.

במקביל, בעולם אחר, מעבר לחומות הברזל של תעשיית פשעי האיסור בארץ 'חפצת חיי אזרחיה': Post