בובה של מדינה עושה צחוק מגרמן,לפיד ורהב…..מי מפעיל את הבובות? שאלה בתרתי משמע