מחקר חדש מעלה שהמלחמה הבינלאומית בסמים לא חוקיים לא משפיעה בכלל על יחס ההיצע-ביקוש של הסמים, למרות כמויות הולכות וגדלות של משאבים שנשפכים לפעילויות אכיפה.המחקר מצא שמאז 1990 המחיר של הסמים שנחקרו (מריחואנה, קוקאין והרואין) ירד ב-80 אחוזים בארה"ב ולפחות ב-50 אחוזים באירופה (במונחים ריאליים) ולעומת זאת "חוזקם" של הסמים הנמכרים רק עלה – בשיעורים מדהימים של 11% עלייה בקוקאין, 60% עלייה בהרואין, ועד ל-161% עלייה בחוזקה של המריחואנה הנמכרת.המחקר גם בדק את פעילות גורמי האכיפה, ומצא שבאותו זמן התפיסות והמעצרים של סחר בלתי חוקי בסמים גדלו משמעותית – בארה"ב בשנים האלה אחוז התפיסות לקנאביס גדל ב-465%, ובאירופה אחוז תפיסות ההרואין גדל ב-380%.

על בסיס המידע הזה החוקרים הסיקו (בדומה למסקנות של מחקרים דומים אחרים) שלמרות שרשויות האכיפה מגבירות באופן משמעותי את תפיסות הסמים, והכספים המושקעים ברשויות האכיפה רק הולכים וגדלים – ההיצע עדיין ממשיך לגדול ביחס לביקוש. האו"ם מעריך שכיום שוק הסמים הבלתי חוקיים מגלגל כ-350 מיליארד דולר בשנה.

הם הוסיפו: "אנחנו מקווים שהמחקר הזה ידגיש את הצורך לבחון מחדש את האפקטיביות של אסטרטגיות המלחמה בסמים, שמניחות דגש בלתי פרופורציונלי על בלימת ההיצע על חשבון דרכים מוכחות למניעה ולטיפול בשימוש בעייתי בסמים".

תודה לעמוד