הנשיא אובאמה יקל בעונש המאסר של תריסרי עברייני סמים בלתי-אלימים

7.7.2015

זה חשוב מאוד.

אם אינכם מודעים לחשיבותו הרבה של ארוע זה, קראו את הקטע הבא שפורסם בניויורק טיימס:

"במשיכת עטו, [הנשיא אובאמה] ימתיק, קרוב לוודאי, את עונשם של אסירים רבים יותר בפעם אחת משעשה כל נשיא אמריקאי אחר בחמישים השנים האחרונות".

כנשיא, יש לאובאמה את הכוח לחון או להקל בעונשם של אסירים – מדיניות של סלחנות, שמשמעותה היא שיש בידיו לקצר את תקופות המאסר של אסירים מסויימים. הוא מתעתד לקצר את תקופות המאסר של 80 עברייני סמים בלתיאלימים במהלך השבועות הקרובים. אך חדשות אלה עודדו מעל 30,000 אסירים נוספים להגיש בקשות חנינה או קיצור מאסר.

שטף אדיר זה יצר עומסיתר על המערכת והביאה למצב של קרטוע, אך הבית הלבן נחוש בדעתו לבצע את הקלות המאסר המתוכננות, והוא פנה למשרד המשפטים בבקשה לקצר את תהליך הגשת הבקשות.

הניויורק טיימס פירסם את הסיפור המלא על התפתחות מרגשת זו. אנחנו סקרנים לראות כמה גזרידין יוכל הנשיא אובאמה להמתיק במהלך כהונתו – זוהי משימה גדולה, אך, ללא ספק, היא מגיעה באיחור רב, וכמובן, היא מאוד משחררת!

פורסם ע"י מנהל האתר:

http://www.thestonerscookbook.com/article/2015/07/07/president-obama-to-commute-sentences/

מאנגלית: דניאל דורון

Related posts

Leave a Comment