Arik Rosman 3/11/2013


יזמים ממהרים לתפוס חלק ממה שמסתמן כעסק הרווחי של המאה.

מערכת הבריאות בקנדה מתכוננת לשנות את מדיניות צמח הקנאביס הרפואי שלה באביב הקרוב.
מעבר מגידול של החולה לגידול מסחרי. רופאים וחולים מתנגדים למהלך, אך יזמים ממהרים לתפוס חלק מהפעילות שמסתמנת להיות עסק של כביליון דולר. כתב רשת CBC, מביא לנו מבט בסיכונים של השחקנים הראשיים בפרשה הזו: