מחלוקת גדולה בין הרב סח לרב קוק הביאה אותי לפסוק בעניין אחת ולתמיד!

.
.

הרב מצליח בן דור