מטרת הפרויקט להריץ את תקליטי בע"מ בולינאט בקצב הצ'ילום אל עבר הארץ המובטחת

שלחו לנו את פרי עטכן, עטכם ומקלדותינו וצוות המלחינים בשיתוף התזמורת הסאטלהרמונית מארחת את מקהלת להקת פיקוד פנאן יפיקו ויפרסמכו את יצירותיכם מחיר היכרות – 420 שירים ראשונים חינם ! {:-,>

דוגמא:

עוד יום יבוא ונרים יחדיו לחיים
בסוכת הגאנג'ה בירושלים
וכשהיום יבוא
הצ'אראס יעוף גבוה
ישוב הצ'ילום אל ביתו
כולנו נתמסטל איתו

תקליטי רמת גאנג'ה תל אביב Ramat Gan-Jah Records