מחקר חדש מציע שגן הקשור לקליטת חומרי המריחאונה בגוף יכול להסביר מדוע אנשים מאושרים יותר מאחרים.

חוקרים מיפן מדדו דרגות אושר בקרב 200 נבדקים ומצאו שאותם אנשים שהיה בהם וריאציה של הגן היו מאושרים יותר בממוצע והגיבו באופן חיובי לאותות רגשיים.
הגן שזוהה במחקר ידוע כקולטן CB1, שבין היתר אחראי על ה'היי' מהמריחואנה: "קולטן הקנבינואיד 1 בגנום האנושי קשור לשתי תפיסות של אושר" כותבים החוקרים. CB1 המרוכזים במידה רבה במוח אחראים לעורר רעב, כאב, מצב רוח וזיכרון.  למרות שהמחקר בדק חומרים אקטיביים רבים המצויים בצמח, THC אחד מהם, המחקר לא כלל עישון בליעה או הזרקה כל שהיא של צמח המריחואנה. החוקרים השתמשו בחומרים האקטיביים שהגוף עצמו מייצר.

בדומה לTHC, הרכיב הטבעי פועל בצורה זהה על החלק במוח שקשור לאושר ותפקידו לווסת את מצב הרוח. אחד הקנבינואידים הראשונים שהתגלו בגוף האדם נקרא, אנאדאמייד, והוא מקבל את שמו מהמילה אנאדה, שמשמעותה אושר. 
כאשר החוקרים סרקו את המוחות של הנבדקים עם הגן המסוים, הם מצאו פעילות גבוהה באיזורים שמפעילים רגשות חיוביים. 
לסיכום החוקרים טוענים שלגן ה-CB1 יש "רגישות גבוהה לתחושות ואירועים חיוביים" ומכאן "יחוו חיים חיוביים יותר" אותם יחידים שה-CB1 שכיח יותר ורגיש יותר במוחם.

מהיום אל תאמר: "משנה מצב רוח", במקום זאת אמור "משפר מצב רוח", או "מאפשר לראות את החיים בצורה חיובית יותר ואלימה פחות".

מקור.