לפי תיקון לפקודת התעבורה הנדון עכשיו בוועדת הכלכלה, אפשר לפסול רשיון נהיגה למי שנמצא בגופו שיירים של חומר לא פעיל, שיכולים להימצא בגוף חודש (!) אחרי השימוש.

המשטרה מצאה מומחה אחד שהעיד על השפעה מזערית, והופ, יש חקיקה. אז מה אם ידוע לכל בר דעת שאין שום השפעה שבועות אחרי העישון. החוק הופך 14,000 מטופלי ומטופלות בקנביס רפואי למשוללי רשיון דה-פקטו, ועוד עשרות אם לא מאות אלפים שכל חטאם שעישנו ג׳וינט – לפסולי רשיון בפוטנציה.

בימים בהם פניו של העולם ללגליזציה, שההבנה של הטעות שבאכיפת האיסור על שימוש בשעות הפנאי מתקדמת, האיום בשלילת רשיון נהיגה הוא שריד אנכרוניסטי שאין לו מקום. עם התקדמות החוק בוועדה נפעל לשנות את הסעיף הזה.

תמר זנדברג