בישראל פועלים היום מספר יצרני קאנביס רפואי בעלי שם עולמי. היצרנים מצידם, פועלים תחת פיקוח קפדני וברשיון וכן מנהלים שוק תחרותי המתחרה גם על איכות וגם על מחיר המוצר. החולה מבחינתו יכול לבחור היום היכן וממי לרכוש את החומר. למעשה היום כבר כבר כמעט לא נותרו במשק סקטורים ,שבהם מתנהלת תחרות אמיתית ובריאה ,כמו זו שמתנהלת סביב גידול והפצת הקאנביס לצרכים רפואיים. אלא שמסמך של משרד הבריאות שנחשף לאחרונה מגלה כי המשרד מתכוון להלאים את כל השוק הפורח הזה ולהעבירו לניהול של גוף פרטי אחד ("שראל") ללא מכרז! אותו גוף יחליט על פי שיקולי רווח מי יגדל ,כמה יגדל כמה יעלה ומה יהיה איכותו של הקאנביס. מה ימנע מהם עכשיו להקפיץ את המחיר? מה יגרום להם לשמור על איכותו?

ח"כ משה פייגלין הגיש לאחרונה הצעת חוק,שמתירה לכל רופא שהוכשר לתת קאנביס , לעשות זאת. משרד הבריאות,כפי שהבטיח שיעשה, סיים להכין לפני כשבועיים טיוטה חלופית להצעת חוק זו.  הטויטה למרבה הפלא, מתעלמת לחלוטין מהצעתו של פייגלין, אך קשה עוד יותר להאמין למה שכתוב בסעיף 8 בתוכה.

בישראל פועלים היום מספר יצרני קאנביס רפואי  בעלי שם עולמי. ייצור ופיתוח זני הקאנביס בישראל ואיכותם זוכים להכרה גדולה ולביקוש גובר בעולם. היצרנים מצידם, פועלים תחת פיקוח קפדני וברשיון וכן מנהלים שוק תחרותי המתחרה גם על איכות וגם על מחיר  המוצר. החולה מבחינתו יכול לבחור היום היכן וממי לרכוש את החומר. למעשה היום כבר כבר כמעט לא נותרו לנו במשק סקטורים שבהם מתנהלת תחרות אמיתית ובריאה כמו זו שמתנהלת סביב גידול והפצת הקאנביס לצרכים רפואיים.
אלא שמשרד הבריאות לא מרוצה מהתהליך הזה.בסעיף 8 בטויטה שפרסם הוא זרק פצצה אמיתית לשוק הקאנביס:

המשרד התקשר עם חברת "שראל פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת בע"מ", לצורך הפעלת מערך אספקה, חלוקה וניפוק, החל מרכש הקנביס בין מיבוא ובין מתוצרת מקומית, ועד לאספקה למטופל בעל רישיון ובכלל זה, תפיסה, הובלה, ייצור מוצרי קנביס, אחסון, שמירה, ניפוק וניהול רוקחי.

המשמעות של העברת כל נושא הקאנביס הרפואי ממספר חוות גידול מצליחות לגוף מונופולסיטי פרטי אחד, היא מדאיגה במיוחד ומריחה לא טוב. במקרה כזה ללקוח יהיו שתי אופציות: או לרכוש את הקאנביס של שראל בכל מחיר ובכל איכות שזו תציע לו, או שיצטרך להתמודד עם סבלו ללא הקאנביס. את התמיהות הרבות מהטיוטה העלה גם משה פייגלין

 במכתב זועם ששלח לשרי הממשלה. וכך כתב:

1. מדוע נבחרה חברת "שראל" שהיא חברה פרטית, בלי מכרז, ובלי שיש לה ידע או ניסיון מוכח בתחום הקנביס?
2 כיצד יתכן שאותו גורם הוא גם המפקח , גם היצרן וגם המשווק? הלזה ייקרה מנהל תקין?
3 מה יהיה האינטרס של חברת "שראל" או החברות מטעמה לייצר מוצרים טובים וזולים?
4 מה יהיה האינטרס של חברת "שראל" לפתח מוצרים חדשים, זנים חדשים וכד'?
5. בנספח א' סעיף ג' מופיע כדלקמן: "בתוך תקופת הביניים יפורסם מטעם משרד הבריאות ובאמצעות שראל מכרז פומבי לקביעת רשימת מגדלים המורשים לתקופה של עד חמש שנים. תנאי המכרז יאפשרו לכל גורם המעוניין להשתתף במכרז, להציע הצעה כמגדל, ולא יכלול תנאי סף הדורש ניסיון בגידול קנביס דווקא." כיצד יתכן שחברת שראל שהיא הקונה היחיד תקבע מי יהיו המגדלים שאמורים למכור לה? את מי באה לשרת הסרת תנאי הסף ההגיוני של דרישה לניסיון בגידול קנביס?

מאת: ערן הילדסהיים
הכלכלה האמיתית