איך קורה מצב כזה שהיום אני מגלה שהיחידה לקנאביס רפואי הנפיקה רישיון נוסף עם פרטים מלאים שלי, לבחור שאני לא מכירה, בטענה שהוא חתום על ייפויי כח לקחת כל חודש, ולא מהיום כבר, את הקנאביס בשמי.

בשביל תהליך כזה צריך העתק של הרישיון שלי + צילום ת.ז שלו + חתימות של שנינו יחד עם בקשה שלי שאכן זה האדם המיופה כח מטעמי.

ואין להם עוד תשובות למה קיים רישיון כזה נוסף תחת שמי.
דיברתי עם המזכירות, העבירו את זה לראש תחום, חזר אלי הדר' הבכיר שחתום על הרישיון שלי. הוא סרב לענות לי על השאלות האלו. רק הסכים לבטל את הרישיון של הבחור שיכול כביכול לקחת את הקנאביס בשמי וניתק לי את הטלפון.
שייקחו את הקנאביס, אבל איך פרטים מזהים שלי עוברים הלאה? ואיך מזייפים חתימה שלי? ואיך בקלות אפשר להנפיק רישיון למישהו שאני לא מכירה בכלל?
שערורייה! זה גובל בפלילים!

קרנית ידיד