במחקר חדש שנערך באוניברסיטה ובאוניברסיטת מישיגן נמצא שחיפוש מידע על סמים שכיח בקרב סטודנטים. 97% מהמשתתפים במחקר נחשפו למידע על סמים ללא כל מאמץ מצידם וחלקם הגדול (63%) דיווחו כי חיפשו באופן פעיל מידע ממקורות מדיה ומחברים

בעקבות מידע שגילו באינטרנט על סמים וצריכתם, דיווחו סטודנטים רבים באוניברסיטה כי שינו לטובה את דעתם על ה"מוצר" שהפך בשנים האחרונות לנחלת הכלל ושרבים נוטים לעשות בו שימוש. חיפוש מידע הקשור לסמים כמו מריחואנה ולאמפטמינים כגון ריטלין וקונצרטה שכיח בקרב הסטודנטים, כך עולה ממחקר בינלאומי חדש שנערך באוניברסיטה ובאוניברסיטת מישיגן. סטודנטים שהשתתפו במחקר דיווחו כי המידע על סמים נגיש ביותר והם מוצאים אותו בקלות וללא מאמץ. אצל חלק גדול מהם הוא השפיע לחיוב על עמדתם בנוגע לסמים.

"אנחנו חיים בסביבה תקשורתית שכוללת מידע שלא רק מונע אלא גם מקדם שימוש בסמים", אומרת ד"ר נחמה לואיס-פרסקי מהחוג לתקשורת באוניברסיטה, שמובילה את צוות המחקר בישראל עם עאישה אגבאריה וטניה וייסמן, סטודנטיות לתואר שני בחוג. במחקר הנוכחי, שהוא חלק ממחקר נרחב בעריכת ד"ר לואיס-פרסקי וד"ר לורדס מרטינז מאוניברסיטת מישיגן, רואיינו 64 סטודנטים במטרה לבחון כיצד ובאילו ערוצי תקשורת ומקורות בינאישיים הם משתמשים כדי להשיג מידע על מריחואנה ואמפטמינים. המחקר בחן את המניעים לחיפוש המידע ותהליך רכישתו וכיצד החיפוש משפיע על דעות הקשורות לסמים בקרב צעירים. החוקרות הבדילו בין חיפוש מידע פעיל לסריקת מידע. אבחנה זו נועדה לבחון את השפעתה של חשיפה מקרית למידע על סמים על עמדות הסטודנטים בנושא.

הממצא המרכזי הוא שחיפוש מידע על סמים שכיח בקרב סטודנטים. 97% מהמשתתפים במחקר נחשפו למידע על סמים ללא כל מאמץ מצידם וחלקם הגדול (63%) דיווחו כי חיפשו באופן פעיל מידע ממקורות מדיה ומחברים על אחד או שני סוגי סמים. עוד נמצא כי בקרב קבוצה משמעותית של סטודנטים המידע שצברו השפיע לחיוב על עמדותיהם בנוגע לסמים אלו. סטודנטים רבים דיווחו שהמידע שמצאו על מריחואנה היה בעיקרו חיובי. מידע על אמפטמינים, לעומת זאת, הוא מעורב או ניטרלי. לדברי החוקרות, חשוב להדגיש כי חלק מהסטודנטים דיווחו שעמדתם לא הושפעה מהמידע שמצאו ונשארה שלילית.

המחקר מתאר את התהליך שבאמצעותו מקבלים הסטודנטים מידע על סמים, כשהמאפיין המרכזי הוא שהמידע נגיש מאוד, במיוחד באינטרנט אך גם במקורות מדיה אחרים ומקורות בינאישיים.

אורנה נינרפלד
citynews