ב-1.1 נכנס לתוקפו בקולורדו החוק המאפשר מכירת מריחואנה לשימוש עצמי לכל מי שגילו מעל 21. כניסתו של החוק לתוקף הובילה לתורי ענק בכניסה לחנויות שמוכרות את הסם, לעליות מחירים בעקבות הביקוש הגדול ולהתלהבות רבתי. האם זה יכול לקרות גם בארץ? אם שואלים את הישראלים הם לא חושבים שיש בכך צורך. 56% מהנשאלים אמרו שאין להתיר שימוש בסמים קלים ורק-33 אחוזים מאמינים שיש בכך צורך. אגב, מסקר של מכון ירושלים שנערך בספטמבר 2013 עולה, כי 14.5 אחוזים מהאוכלוסייה היהודית הבוגרת הודו שהשתמשו בקנאביס 

mako

דוח סקר מיום 4 בדצמבר 2013

הדוח הנוכחי מתבסס על ממצאי סקר שנערך בתאריך 3 בדצמבר 2013 עבור ערוץ הכנסת על ידי מכון המחקר פאנלס פוליטיקס בראשות מנחם לזר.

בסקר השתתפו 498 משיבים שנבחרו באופן אקראי מתוך הפאנל הפוליטי של Panel4All לביצוע מחקרים באמצעות רשת  האינטרנט. הנסקרים מהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת במדינת ישראל – מגיל 18 ומעלה.

טעות הדגימה 4.6%.

פרוט הממצאים:

'מהי עמדתך העקרונית לגבי השימוש בקנאביס רפואי לטיפול בחולים?'

אחוז

 

אני תומך

71%

אני מתנגד

17%

אין לי דעה בנושא

12%

סה"כ

100%

'מה לדעתך צריכה להיות המדיניות בכל הקשור לשימוש בקאנביס רפואי?' 

 

אחוז

 

להקל ככל האפשר את הקריטריונים למתן הקנאביס

62%

להחמיר את הקריטריונים למתן קנאביס

29%

אין לי דעה בנושא

9%

סה"כ

100%

'האם אתה בעד או נגד לגליזציה של סמים קלים?'

 

אחוז

 

בעד

35%

נגד

60%

אין לי דעה בנושא

5%

סה"כ

100%