למה התכוון בן גוריון באומרו – צריך להפריח את הנגב

דוד בן גוריון
דוד בן גוריון

כתיבת תגובה