הניסיון של מדינות אחרות והערכת ההשפעה התקציבית

1. מבוא

עד לא מזמן היה הקנביס סם אסור כמעט בכל מדינות המערב. בשנים האחרונות מדינות רבות ביצעו שינויים במדיניותן ביחס לקנביס. חלקן, ובהן ישראל, התירו שימוש במריחואנה לצרכים רפואיים, תחת פיקוח. מדינות אחרות, דוגמת הולנד ופורטוגל, נקטו במדיניות אי הפללה והן אינן אוכפות את
האיסור, אשר קיים עדיין בחוק. באחרונה נקטו מדינות נוספות דוגמת אורוגוואי ומדינות קולוראדו ווושינגטון בארה"ב מדיניות רדיקאלית יותר וביטלו את איסור השימוש במריחואנה לחלוטין.

על אף שנושא המריחואנה עולה מעת לעת לדיון ציבורי בישראל, היבטים רבים נעדרים ממנו, בעיקר בגלל מחסור במידע. מעט ידוע, למשל, על הדעות והתפישות של הציבור בנוגע למריחואנה ועל שיעור התמיכה בלגליזציה. גם היקף ההשפעה הכלכלית העשויה להיות לשינוי מדיניות האכיפה והפללה היה עד כה בגדר ניחוש ולכן נעדר מהדיון בנושא.

בנייר זה נתמודד עם המחסור במידע ונציג, למיטב ידיעתנו לראשונה בישראל, סקר דעת קהל מקיף, נתונים ממדינות אשר נקטו במדיניות אי הפללה, והערכה כמותית של ההשפעה הכלכלית של לגליזציה בישראל.

חלקו השני של הנייר יציג תוצאות סקר דעת קהל מקיף בנושא מריחואנה שנערך ביולי 2013. על פי הסקר, %14.5 מהישראלים הודו שהשתמשו במריחואנה. נכון להיום %26 בלבד מהישראלים תומכים בלגליזציה, אולם חשיפה למידע בנושא עשויה להעלות את שיעור התמיכה למעל ל-.50%
החלקים הבאים יציגו מידע אשר הסקר חשף כי מרבית הציבור אינו מודע לו.

חלק 3 יסקור את המצב החוקי הקיים בישראל.

חלק 4 יבחן את טיעוניהם של המתנגדים ללגליזציה, ויציג נתונים ממדינות
אשר ביצעו ליברליזציה של מדיניות האכיפה שלהן. הצגה זו תראה כי חששותיהם ואזהרותיהם של מתנגדי הלגליזציה לפיהן היא תוביל לעלייה בצריכה ובפשיעה לא התממשו במדינות אלו.

חלק 5 יציע מודל לחישוב ההשלכות הכלכליות של הפיכת השימוש במריחואנה לחוקי (לגליזציה מלאה). על פי המודל, לגליזציה תביא לחיסכון ולגידול הכנסות המדינה בסך 1.6 מיליארד ₪ בשנה, ולתועלות נוספות למשק. חלק מן החיסכון נובע מכך שממשלת ישראל מוציאה כיום כ-690 מיליון ₪ בשנה על מנת לאכוף את איסור השימוש בקנביס

.%5.2 מהתיקים הפליליים הנפתחים מדי שנה, %6.4 מפסקי הדין ו-%5.4 מהאסירים הפליליים קשורים בשימוש, גידול או סחר בקנביס. בנוסף, הפיכת השוק לחוקי והטלת מס על הקנביס בשיעור דומה למס הקיים על סיגריות יניב הכנסות ממיסים בהיקף של כ-950 מיליון ₪ בשנה.

המודל מבוסס על מתודולוגיה זהה (בהתאמות המתחייבות) לזו של מחקרים דומים שנעשו בארה"ב: מחקרם של הכלכלנים ג'פרי מיירון מאוניברסיטת הרווארד וקתרין וודלוק מאוניברסיטת ניו יורק אשר פורסם על ידי מכון קאטו למדיניות ציבורית ב-2010, ומחקרו של הכלכלן כריסטופר סטיפלר שפורסם
מחקרם של מיירון 1 בקולוראדו על ידי המרכז למשפט ומדיניות בקולוראדו בחודש אוגוסט 2012.

ווודלוק העריך את ההשפעה התקציבית של לגליזציה של סמים על ארה"ב כולה, ומחקרו של סטיפלר התמקד בלגליזציה של מריחואנה בקולוראדו.

המחקר של סטיפלר היווה גורם חשוב בתמיכת פוליטיקאים ובוחרים בקולוראדו בתוכנית הלגליזציה אשר קיבלה את אישור הבוחרים בנובמבר .2012 יש לציין כי נייר זה מתמקד בקנביס בלבד ואינו מתייחס לחומרים אחרים המצויים בפקודת הסמים המסוכנים. כמו כן, הנייר מתייחס לאוכלוסייה הבוגרת בלבד, ומניח כי לא יהיה שינוי במדיניות האכיפה כלפי קטינים.

2. עמדות הציבור ביחס למריחואנה

בחלק זה יוצגו תוצאות סקר דעת קהל אשר בחן את עמדותיהם של ישראלים יהודים בנושא לגליזציה של מריחואנה. הסקר נערך על ידי חברת קיוון עבור מכון ירושלים לחקר שווקים בחודש יולי 2013.

באפריל 2013, מרכז המחקר האמריקאי פיו (PEW) פרסם לראשונה תוצאות סקר המראה כי מרבית האמריקאים (%52) תומכים בלגליזציה של מריחואנה. לתוצאה זו ניתן אישוש על ידי סקר של האפינגטון פוסט וארגון יוגוב (YouGov) אשר לפיו %51 מהאמריקאים סבורים כי מריחואנה צריכה להיות "חוקית, ממוסה ומפוקחת כמו אלכוהול".

תמיכה מוגברת זו מגיעה בעת שמדינות בארה"ב ממשיכות לאמץ מדיניות חדשה ביחס למריחואנה. המצביעים בקולוראדו ובוושינגטון אישרו חוקים אשר יאפשרו שימוש במריחואנה, ועשרים מדינות אחרות אימצו מדיניות המתירה שימוש במריחואנה לצרכים רפואיים.

ישראל נחשבת למדינה מובילה בתחום המחקר המדעי בנושא הקנביס הרפואי. כיום, על פי נתוני משרד הבריאות, 11 אלף ישראלים הם בעלי מרשם למריחואנה רפואית. מספר זה עשוי לגדול לאחר החלטת הכנסת להכפיל את מספר הרופאים המורשים לתת מרשם לצמח הירוק.

על אף שבכלי התקשורת ובמדיה החברתית מתקיים בתקופה האחרונה דיון ציבורי בנושא הלגליזציה של המריחואנה, מעט ידוע על עמדות הציבור בנושא. למיטב ידיעתנו, סקר מקיף זה הוא הראשון שנעשה בישראל.

לסקר המלא