לגליזציה של סמים קלים היא שאלה לגיטימית, הנוגעת לחייהם של ישראלים רבים, שאינם רואים בצריכתם פשע. מרבית המדינות המערביות מקיימות בנושא זה דיון פתוח, הכולל העלאת נימוקים בעד ונגד לגליזציה, ואין שום סיבה שגם בישראל לא יתקיים דיון שכזה. אולם חברי הכנסת, שהוכיחו בעבר עמדות מתירניות ביחס לשימוש בסמים קלים, צריכים לזכור שדיון כזה אינו נוגע בתחום הרפואי, אלא בתחום האזרחי והחברתי, ושם הוא צריך להישאר. ההודאה המתבקשת של 11 ח"כים כי עישנו סמים בעברם, למשל, היא צעד מבורך בכיוון.

על המחוקקים להקל ככל האפשר על חולים, שנמצאו זכאים להשתמש בקנביס על פי קריטריונים סדורים, ולהפוך אותו לזמין עבורם. לגבי אחרים החפצים בצריכת קנביס למטרות שונות, יש לקיים דיון אחר. לגליזציה בחברה דמוקרטית וליברלית צריכה להתבצע דרך הדלת הראשית, ולא דרך הרופאים הקהילתיים. זהו אינו תפקידם, אלא תפקיד נבחרי הציבור.

 למקור