רינו צרור – מה בוער 28/11/2013 קנאביס רפואי

יצא המרצע מהשק.

כזכור – אמור היה משרד הבריאות להגיש בתוך 45 יום הצעה חלופית להצעת החוק שלי שאמרה בפשטות שרופא רשאי לרשום קנאביס לחולים. בהמשך הסכמתי גם לסייג האומר – שרק רופא מומחה שעבר הכשרה לטיפול בקנאביס – יוכל לרשום לחולה טיפול בצמח.

בטיוטה להצעת מחליטים שהתגלגלה לידי(לעיון בהצעה:

http://mflikud.co.il/contents2/documents/hatzaat-Machlitim.docx) –

שומר משרד הבריאות בקנאות את הזכות להתיר קנאביס רפואי, בידי פקידים שאינם רואים כלל את החולה, מעצים את המנגנון הבירוקרטי כך שמה שהיה רע לחולים – יהיה עוד יותר רע, והמדהים מכל – מלאים ('תופס' כלשון המסמך) את כל חוות ייצור הקנאביס ומעניק את השליטה בהם ובשוק בידי חברה פרטית אחת – כמובן ללא כל מכרז.
אני מצרף כאן את המסמך של משרד הבריאות שהגיע לידי, את המכתב ששלחתי לכל שרי הממשלה (לעיון במכתב:

http://mflikud.co.il/contents2/documents/Michtav-Lesarim.pdf),

בעקבות המסמך הקשה הזה – וראיון שהיה לי הבוקר אצל רינו צרור בנושא:

Related posts

Leave a Comment