המודיעין בנתב"ג לא מספק מידע כמו בבתי המכס האחרים ואף לא ממקד כראוי את יחידת הבודקים לגבי מבריחים פוטנציאליים. התוצאה: תפיסות מועטות שמקורן בבדיקות אקראיות. ובמערכת הביטחון: השקעה של מאות מיליוני שקלים במערכת שאמורה לסייע לעוצבות בצה"ל עוד לא נשאה פרי

רשויות אכיפת החוק מתגאות לא פעם בתפיסת סמים או רכוש מוברח בנמל התעופה בן-גוריון, אבל נראה שמאחורי החיוכים מסתתרים ליקויים רבים בפעולות האכיפה בשער הכניסה הראשי למדינת ישראל. כך עולה מדו"ח מבקר המדינה שמתפרסם אחר הצהריים (יום ג').

המבקר, השופט בדימוס יוסף שפירא, הזכיר כי הממשלה החליטה שמיוני 1994 תוקם יחידה למניעת הברחות סמים שתפעל באזורי הפיקוח של המכס בשיתוף פעולה עם המשטרה. כשנה לאחר מכן הוקם במִנהל המכס "מטה הסמים" וזה הפעיל יחידות למניעת הברחות בנתב"ג ובנמלי הים. במאי 2002 החליט מנהל המכס כי היחידות למניעת הברחות סמים יאוחדו עם יחידות המכס המיוחדות ונקבע כי כל יחידה חדשה כזו תשמש זרוע האכיפה במקום שבו היא פועלת. למעשה, בהחלטה זו הפכה מניעת הברחות הסמים למשימה נוספת ולא העיקרית. עקב כך פחתו תפיסות הסמים של רשות המסים ביותר מחצי.

חקירות פליליות ללא סמכות

עוד מצא המבקר כי נערכו חקירות פליליות רחבות היקף בידי מי שלא הוכשר לכך. לדבריו, הדבר יכול לפגוע בחקירה עד כדי אי הגשת כתב אישום נגד החשודים. נמצא כי לעובדי היס"ם (היחידה למניעת הברחת טובין וסמים) בנתב"ג יש סמכות רק לתשאול ולחקירת חשודים, אך אין להם סמכות והכשרה לשמש חוקרים ולערוך חקירות מקיפות. למרות זאת, כך מצא המבקר, הם מבצעים לעתים חקירות רחבות היקף.

המבקר בדק גם את יחידות המודיעין בנתב"ג. הוא מצא כי יחידת המודיעין בשדה התעופה הבינלאומי הגדול בישראל הזינה את מערכות המידע של מנהל המכס בתשע ידיעות בלבד, לעומת 25 עד 45 הזנות שביצעו יחידות המודיעין בבתי המכס האחרים ברחבי הארץ. על-פי נתוני בית המכס נתב"ג, נמנעו בשנת 2011 כ-120 מקרים של הברחות סמים. אבל בבדיקה של מבקר המדינה עלה כי כל תפיסות הסמים לא נעשו בעקבות מידע מודיעיני, אלא נבעו מבדיקות אקראיות שוטפות.

מאות מיליונים למערכת שלא פותחה

בפרק העוסק במערכת הביטחון בדק המבקר "פרויקט לפיתוח מערכת", שעליו נחתם הסכם בנובמבר 2002. לפי הדו"ח, זוהי מערכת לוגיסטית שתאפשר את הגברת היעילות המבצעית של העוצבות בצה"ל. על-פי נתונים שהציגה זרוע היבשה לסגן הרמטכ"ל בספטמבר 2012, תקציב הפרויקט הוא 27.9 מיליון דולר מסיוע ו-212 מיליון שקלים מהתקציב השוטף

ynet