לפי בדיקת המבקר, נגנז התיק במשטרה נגד עובד מסומם וההסתדרות החליטה כי יש להחזירו לעבודה ואף לפצותו על השעייתו; חשש כבד לעבירות משמעת הן מצד העובדים והן מצד ההנהלה

בדיקת מבקר המדינה יוסף שפירא לעניין נמל חיפה מתקיימת באמצע מכרז של המדינה להקמת נמל שני בתחומי המפרץ. עיון בדו"ח המבקר מעלה חשש כבד לעבירות משמעת הן מצד העובדים והן מצד ההנהלה: בחודשים יולי עד דצמבר 2012 בדק משרד מבקר המדינה היבטים בבטיחות בתפעול נמל חיפה ובמשרד התחבורה שאחראי על חברת הנמל.

אחת מחריגות המשמעת החמורות התקיימו בינואר 2012, אז נתפס אחד העובדים כשברשותו סמים. "העובד טען שמצא את הסמים על הרציף והם אינם שלו. השפעת סמים על מפעיל עגורן בשעת עבודתו מסכנת לא רק את חייו, אלא גם את חייהם של עובדים אחרים במשמרת, ובהם מנהל העבודה, האתת, הסוורים והנהגים של גוררי המכולות, נוסף על נזקים גדולים שעלולים להיגרם לרכוש", מסביר המבקר את מה שאמור להיות ברור מאליו.

ומה עלה בגורל העובד המסומם? זה נחקר במשטרה, שגנזה את התיק "מחוסר עניין לציבור". הנהלת הנמל לא ויתרה ופנתה למשטרה לפתוח את התיק מחדש, אולם עד מועד סיום הביקורת לא התקבלה תשובה האם המהלך בוצע. לפיכך, העובד עמד לדין משמעתי אבל החלטת נציגי ההסתדרות – היא האיגוד המקצועי – הייתה שיש "להחזיר את העובד לעבודה בהפעלת הציוד הכבד שהפעיל לפני שהושעה, והנהלת הנמל אף חויבה לפצותו על תקופת השעייתו". ולכן המלצת מבקר המדינה היא לנטרל במקרים מסויימים את ההסתדרות על ידי פנייה למשרד הכלכלה או המשטרה למיצוי הליכי הדין.

calcalist