בישראל זה חוקי למשטרה לפעול על מידע חלקי ושגוי

ולהרוס לאנשים נורמטיביים את החיים.

כתיבת תגובה