ביום ראשון הקרוב, תובא ההצעה בפני ועדת השרים לעניני חקיקה.

היום נפתח מושב החורף של הכנסת. המשימה הראשונה שבה אני ממקד את מאמצי בשבוע הקרוב היא העברת הצעת החוק שלי בנושא הקנאביס הרפואי.

ביום ראשון הקרוב, תובא ההצעה בפני ועדת השרים לעניני חקיקה.

על פי ההצעה (מצ"ב: http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/19/1310.rtf) כשרופא הבודק מטופל, קובע שעליו לקבל קנאביס, על המדינה לאשר לחולה את השימוש.

כל כך פשוט, שקשה להאמין שצריך חוק.

מדוע – למשל – מאות הלומי קרב (רבים מתוכם מאז מלחמת יום כיפור המוזכרת בימים אלה) הסובלים סבל שלא יתואר ושהקנאביס עוזר להם בצורה משמעותית ומוכחת, לא מקבלים אותו?

היום התראיינתי בנושא בגלי ישראל, אתם מוזמנים להאזין:
http://mflikud.co.il/contents2/audio/MF-GaleiYisrael20131014Cannabis.mp3

בהמשך המושב בכוונתי להמשיך ולהעמיק בכל הנושאים הנמצאים במתחם הזהות, החירות והמשמעות ושהתחלתי לעסוק בהם במושב הראשון.

זהות זה (בין השאר) משפחה, קהילה, ארץ ישראל.

חירות זה כלכלה חופשית, חינוך חופשי, צבא התנדבותי, זכויות אדם וכדומה.

משמעות זה זהות יהודית והר הבית.

להלן החוק: http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/19/1242.rtf

הכנסת התשע-עשרה

יוזמים: חברי הכנסת משה זלמן פייגלין
תמר זנדברג
חיים כץ
אמנון כהן
אלעזר שטרן
דב חנין
אורית סטרוק

פ/1242/19

הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (טיפול באמצעות סם הקנבוס), התשע"ג–2013

תיקון סעיף 7 1. בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג–1973 , בסעיף 7, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א1) המנהל ייתן לאדם רישיון לגידול, החזקה ושימוש בצמח הקנבוס, במינון שקבע לו רופא מומחה או רופא משפחה, וזאת ולא יאוחר מ-10 ימים מיום הגשת הבקשה."
דברי הסבר
צמח הקנבוס הוא צמח בעל סגולות רפואיות מוכחות ("הסדרת השימוש בקנבוס רפואי בישראל", מרכז מידע ומחקר של הכנסת, התש"ע, עמ' 2-3). בשנת תשע"ב (2012) היו בארץ 9,000 אנשים בעלי אישור להשתמש בקנבוס (מתוך כתבה באתר מעריב –www.nrg.co.il/online/1/ART2/384/476.html). אישור זה ניתן בהתחלה על ידי אחראי יחיד ממשרד הבריאות – ד"ר יהודה ברוך, ובמשך השנים נוספו עוד 5 רופאים. אולם הם רשאים לאשר את הטיפול אך ורק לחולים אונקולוגים ואך ורק לכאלה שמאושפזים בבית החולים שבו אותם רופאים מועסקים. מאחר ומרבית הפונים לקבלת הרישיון הם לא חולים אונקולוגים, משול הדבר לבניית כיכרות במקומות שבהם אין פקקי תנועה.
הנוהל לקבלת ההיתר הוא מורכב וארוך וחולים רבים נענים בשלילה, למרות ההמלצות המנומקות של הרופא המומחה בתחום. ההחלטה שלא לאשר טיפול בחולה אינה מסתמכת על בדיקה רפואית אלא על סמך מילוי שאלונים בלבד (מתוך אתר מעריב –http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/384/476.html).
המצב שבו חולה זקוק לטיפול שלדעת רופאו הוא נכון וטוב, והוא לא מקבל רישיון רק משום שמחלה מסוימת לא נכנסה לקריטריונים של משרד הבריאות, על אף שלדעת הרופא השימוש בקנבוס יכול להועיל, הוא מצב בלתי סביר בעליל שנוגד את הזכות והחובה של כל אדם לעשות הכל כדי לשמור על בריאותו.
פגיעה זו בזכות יסוד של עשרות ואולי מאות אלפי אנשים, הנזקקים לקנבוס לצרכים רפואיים, גורמת להפללתם של אזרחים נורמטיביים שכל חטאם הוא רצונם להקל את סבלם.
חשוב לציין בהקשר זה את המלצתה של הועדה הגלובלית על מדיניות המלחמה בסמים בראשות מנכ"ל האו"ם לשעבר מר קופי ענן (המלחמה נגד הסמים, דוח הוועדה הגלובלית על מדיניות המלחמה בסמים, יוני 2011). בדוח זה המליצה הועדה, להפסיק את הקרימינליזציה, את ה"העברה לשוליים" ואת הטלת הסטיגמות, על אנשים המשתמשים בסמים אך אינם פוגעים באנשים אחרים. המלצה זו נוגעת לכלל המשתמשים בקנבוס, ומקל וחומר ביחס לאותם המשתמשים לצרכים רפואיים.
חובותיה של מדינה המבקשת לאפשר גידול והפצה של קנבוס רפואי לצרכים מסוימים מפורטות באמנת הסמים של האו"ם. ישראל חתומה על אמנה זו ועל כן מן הראוי להסדיר את נושא הקנבוס הרפואי לפי עקרונות האמנה הבינלאומית בחקיקה ראשית.
מטרת ההצעה היא לאפשר שימוש בקנבוס לצרכים רפואיים על פי מרשם רופא, בדיוק כפי שמותר להשתמש בחומרים מסוכנים וממכרים פי כמה כמו אופיום, רטלין וכד', ולאפשר אספקה עצמית של התרופה הטבעית תוך פיקוח על ידי קבלת היתר לפי מינון.
לא ניתן להשלים עם המצב הנוכחי, אשר מחד, מאמלל אזרחים שומרי חוק ומאידך הופך חולים רבים לעבריינים בעל כורחם.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת אריה אלדד (פ/2289/17), ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אריה אלדד (פ/639/18), על ידי חבר הכנסת טלב אלסאנע (פ/1280/18) ועל ידי חבר הכנסת חיים כץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/2490/18).

Related posts

Leave a Comment